Contactar co colexio

ContactarSe desexa obter información sobre o colexio pode dirixirse o enderezo electrónico:

Enderezo electrónico

Adicionalmente, o Colexio Profesional de Enxeñería en Informática ten a súa sede física no seguinte enderezo:

Rúa Fernando III O Santo 13 1ºA
Teléfono: 981 592 773 – Fax: 981 553 997
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Xunta de Goberno

Se desexa contactar cos membros da Xunta de Goberno pode utilizar os seguintes formularios electrónicos:

Comisións

Se desexa contactar con algunha das comisións do colexio pode utilizar os seguintes formularios electrónicos: