Condicións particulares do seguro de responsabilidade civil

O seguinte documento detalla as condicións particulares do seguro de responsabilidade civil xestionado a través do colexio. O formulario de adhesión a este seguro está dispoñible online no sitio web do colexio.