Comunicación

comunicacion

Mediante este apartado a Xunta de Goberno do CPEIG, pretende reforzar a imaxe transmitida polo ente colexial en diversos ámbitos, cubrindo así aparacións en prensa escrita e prensa online, galerías fotográficas dos diversos actos no que está presente o colexio ao longo da sua historía, videos grabados en diversas xornadas organizas ou participadas polo CPEIG.

Acceda a:

  • Aparacións en medios de comunicación.
  • Galerías Fotográficas.
  • Videos de diversos actos.