Xornadas Administración electrónica, Sede, Goberno e Contratación