Xornada: Uso da certificación dixital e sinatura electrónica