Información sobre a Asemblea Xeral 2019/01

Logotipo da Asemblea Xeral 2011

Data, hora e lugar

  • Data: 18 de xuño de 2019.
  • Hora: 19.00 en 1ª convocatoria e 19.30 en 2ª convocatoria
  • Lugar: Sala conferencias da Sede Afundación, Rúa Villar 19, 15704, Santiago de Compostela.

Documentación relacionada coas asembleas

Convocatoria

Na convocatoria oficial da asemblea poderá atopar a xustificación da mesma e a orde do día.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Convocatoria oficial da Asemblea Xeral 2019 [descargar]

Memoria anual de actividades

Os estatutos do colexio recollen que unha das competencias da Asemblea Xeral é a aprobación da memoria anual de actividades presentada pola Xunta de Goberno do Colexio.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

Contas do exercicio 2018

A aprobación das contas é un trámite esixido polos estatutos do colexio no que se debe dar o visto bo dentro da Asemblea Xeral ás contas do ano anterior.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

Orzamentos e cotas de colexiación

Os estatutos do colexio establecen que a Asemblea Xeral debe aprobar os orzamentos do ano 2019 e as cotas de colexiación.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Orzamentos e cotas previstas para o ano 2019 [descargar]

Candidatura a Colexiado de Honra

Os estatutos do colexio recollen a posibilidade de establecer membros colexiados/as de honra, que serán aquelas persoas, pertencentes ou non á profesión, que lle rendan ou renderan servizos destacados ao colexio ou á profesión. Este título debe ser outorgado mediante acordo da Asemblea Xeral, a proposta da Xunta de Goberno.

  • Candidatura a Colexiado de Honra 2019/01:  [descargar]

Acta da asemblea celebrada en 2019

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Acta da Asemblea Xeral Extraordinaria 2019 (AX-2019/01) [descargar]