Pasar al contenido principal

O colexio preséntase a Coremain

Logotipo de Coremain

Seguindo coa rolda de presentacións do CPEIG ás principais empresas TIC da comunidade, membros da Xunta de Goberno do colexio mantiveron unha reunión co Xerente de COREMAIN, Manuel Balseiro e coa Xerente de Recusos Humanos, Ana Álvarez.

Neste sentido Balseiro explicou que non hai un recoñecemento monetario nos servizos de informática e as consultoras teñen que funcionar con marxes reducidos. O presidente do CPEIG indicou que unha das funcións do CPEIG é impulsar o recoñecemento da figura do enxeñeiro en informática e a necesidade de visar proxectos en TI. Tamén propuxo que o enxeñeiro/a en informática evoluciones desde o perfíl máis que técnico cara as capaceidades de dirección e xestión.

Ambas entidades acordarpm en colaborar no Observatorio da profesión que pretende crear o CPEIG para aumentar o coñecemento da situación laboral dos titulados/as en Enxeñaría en Informátic, así como na bolsa de emprego que o colexio pretende ofertar aos seus membros. A xerente de recursos humanos de COREMAIN, expuxo a súa satisfacción por estas iniciativas que ve moi importantes desde o punto de vista empresarial.

Finalmente, a xerente de recursos humáns propuxo a posibilidade de establecer reunións periódicas e un convenio de colaboración entre ambos organismos.