Pasar al contenido principal

Selo de empresa éTICa do Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática

Código Ético

O Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática creou o selo de Empresa éTICa e un rexistro das empresas para poñelas en valor, favorecer a súa identificación e axudar á formulación posterior de políticas específicas. O obxecto é observar o impacto ético da informática para que as empresas éTICas xeren confianza na sociedade.

O Decálogo coas 10 razóns polas que converter a empresa en éTIC actúa como manual básico que guía as actividades da empresa

Máis información: https://ccii.es/servicios/selloetica