Pasar al contenido principal

Enquisa cidadá sobre Intelixencia Artificial 2020- CCII

Enquisa IA

O Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática (CCII) publica unha nova enquisa sobre Intelixencia Artificial debido ao cambio no que a sociedade se viu inmersa durante estes meses, para ver as súas percepcións actuais

Accede á enquisa: http://mtr.cool/btgkqtnjhz